Remont kotła – K3 EDF Rybnik

Zakład Kotłów ZRE Katowice S.A. jest głównym wykonawcą remontu modernizacyjnego kotła nr 3 w EDF Polska oddział Rybnik.  W zakres umowy wchodzi zarówno realizacja dostaw elementów ciśnieniowych kotła jak i ich wymiana na obiekcie.  W roku ubiegłym ZK zrealizował dostawy następujących komponentów:

  • I stopień podgrzewacza wody
  • II stopień podgrzewacza wody łącznie z komorami zbiorczymi
  • III stopień przegrzewacza pary pierwotnej łącznie z komorami zbiorczymi
  • V stopień przegrzewacza pary pierwotnej
  • II stopień przegrzewacza pary pierwotnej łącznie z komorami

Obecnie prowadzone są prace montażowe,  w zakres wchodzą także: montaż rusztowań,  wymiana izolacji termicznej i żarobetonów. Zakład Kotłów w ramach tego remontu realizuje także prace związane z montażem instalacji DENOx dla Energotechniki – Energorozruch,  w zakres prac wchodzi: wymiana rur parownika,  montaż nowych palników pyłowych,  dysz OFA,