Konferencja naukowa p.t. „Energetyka i Paliwa 2018”

 

W dniach 19-21 września 2018 na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyła się Konferencja naukowa p.t. „Energetyka i Paliwa 2018”. Organizatorami Konferencji byli Wydział Energetyki i Paliw AGH oraz Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Celem konferencji było wyeksponowanie interdyscyplinarności nauki i techniki w zakresie paliw i energii, nawiązanie i zacieśnienie kontaktów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i przemysłowych w obszarze szeroko pojętej problematyki konferencji.

W pierwszym dniu konferencji, po wspólnej części, odbyły się dwa Mini sympozja, roboczo nazwane „Energetyczne” i „Koksownicze” .

W ramach minisympozjum energetycznego, poświęconemu „Wspólnym przedsięwzięciom Przemysłu-Nauki – technologie energetyczne i paliwowe”, ZRE Katowice S.A. zaprezentowało nie tylko profil działalności, ale też swoje osiągnięcia.

Wystąpienie realizowane było zgodnie z agendą:

  1. Podstawowe informacje o Spółce,
  2. Zakres świadczonych usług,
  3. Doświadczenia ZRE Katowice. Informacje o wszystkich największych budowach energetycznych realizowanych w Polsce w ciągu ostatnich lat.
  4. Wybrane technologie energetyczne i paliwowe. Obszary optymalizacji i zagrożeń.
  5. Kompleksowość ZRE Katowice: „Od Koncepcji…”. Przegląd najciekawszych projektów realizowanych w Wydziale Projektowo-Technologicznym ZRE Katowice S.A.
  6. Ogniwo łączące naukę z przemysłem. Działalność ZRE Katowice S.A. w Projektach B+R
  7. Oferta współpracy z ośrodkami naukowymi, studentami, absolwentami.      .

Był to nasz pierwszy czynny udział w cyklu konferencji „Energetyka i Paliwa”, wyrażając chęć udziału w kolejnych edycjach.