Zapraszamy na IV Konferencję ZRE Katowice

Zapraszamy na IV Konferencję ZRE Katowice 3-5 kwietnia 2017 – Hotel Belvedere Resort & Spa**** Zakopane Światową produkcją zawiaduje „Przemysł 4.0”.Termin po raz pierwszy użyty w Hanowerze na targach w roku 2011 (w oryginale Industrie 4.0), łączy ze sobą maszyny, systemy, procesy i wyroby w „inteligentne sieci”.  Poprzez najnowocześniejsze wirtualne technologie – Internet rzeczy, Big Data, chmurę obliczeniową samokontrolują realną produkcję.    Energetyka jako najważniejsza gałąź przemysłu doczekała się już wersji 2.0 opartej na dwóch filarach: energetyce odnawialnej i efektywności,  wspartych pełną digitalizacją. Naszym wytwórczym parkiem maszynowym, zbyt szybko próbujemy przejść z Energetyki 1.0 na Energetykę 2.0, pomijając upgrady, udane wersje pośrednie.  Tegoroczna Konferencja ZRE Katowice S.A. wychodzi naprzeciw problemom polskiej energetyki,  mierząc się z próbą wskazania kierunków rewitalizacji, odbudowy generacji energii elektrycznej, na przykładzie podstawowej jednostki wytwórczej naszego systemu, jakim jest jeszcze blok klasy 200MW.  „Energetyka 1.28” to termin wymagający wyjaśnienia,  w którym zaszyfrowano 56 bloków 200 MW, co w sposób zamierzony jest zapisem w opozycji do matematyki klasycznej. Duże bloki energetyczne,  które powstały w czasach świetności dla energetyki konwencjonalnej – Energetyki 1.0, posiadają duży potencjał modernizacyjny,  mogący sprostać nowym wymogom prawnym,  regulacyjnym i środowiskowym. Cykl debat podczas IV Konferencji ZRE Katowice S.A., pozwoli zorientować się uczestnikom, czy mamy szansę podołać stawianym wymaganiom, jakie są oczekiwania operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej? Czy wśród wielu pomysłów na modernizację polskiej energetyki, znajdziemy realne rozwiązania? Czy operatorzy są w stanie ponieść koszty tych modernizacji, czy będą zmuszeni je ponieść? Czy retrofit bloków 200 MW jest szansą przeskoku na wyższy poziom? Czy bloki 200 MW z przedłużoną żywotnością mogą współistnieć z blokami klasy 500, 800 i 1000 MW? „Energetyka 1.28” to coś więcej niż energetyka konwencjonalna.