Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe

Wyniki konkursu Bloki 200+

Mamy zaszczyt poinformować Państwa o wynikach konkursu w którym nasze konsorcjum na czele którego jest Politechnika Wrocławska jako Lider Konsorcjum, oraz Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki wraz z Zakłady Remontowe Energetyki Katowice Spółka Akcyjna, że zostaliśmy docenieni za innowacyjność i zajęliśmy ostatecznie trzecie miejsce na liście rankingowej z wynikiem 38,60 pkt. na sześciu branych pod uwagę wykonawców mogących sprostać tak trudnemu zadaniu.

„Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”

Konkurs jest elementem programu NCBR i ma na celu zamiast finansowania badań w postaci pojedynczych projektów, utworzony zostanie kompleksowy program badawczy. Obejmie on portfolio projektów, które przyczynią się do realizacji głównego celu programu czyli rozwiązań, które dziś nie są jeszcze dostępne, a wynikają z zapotrzebowania rozwijającego się rynku. Polskie elektrownie eksploatują wiele bloków o mocy ok. 200 MW. Wymagają albo modernizacji od podstaw, albo wyłączenia ich na stałe jak wynika z konkluzji BAT, która radykalnie zmieni obowiązujące parametry pozwalające na pracę tych obiektów, a zacznie obowiązywać już od 2021 r.
Program Bloki 200+ ma na celu wsparcie prac badawczo-rozwojowych realizowanych w obszarze energetyki.

Wyniki konkursu po rozpoznaniu opracowań dostarczonych przez konsorcja z listy Rankingowej, zostały ogłoszone już 17 kwietnia 2018 r. i zatwierdzone przez Macieja Chorowskiego, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz opublikowane na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.
Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie projektu sięgające do 90mln złotych na podstawie pomysłu, planu, wizualizacji wraz z przygotowaniem projektu modernizacji wybranego bloku energetycznego, a następnie laureat konkursu będzie mógł wykonać swój plan z otrzymanym wsparciem finansowym.
60 lat działalności naszej firmy pokazało, że ZRE Katowice jako firma inżynierska jest gotowa sprostać najtrudniejszym wyzwaniom w obszarze energetyki z głównym założeniem bycia Innowacyjnym, co pokazuje nasze doświadczenie oraz kompleksowość prac na obiektach energetycznych popartych referencjami.
Posiadamy ogromne doświadczenie w modernizacjach i dostosowaniu obiektów do nowych warunków eksploatacyjnych oraz przedłużaniu żywotności bloków wraz z zwiększeniem ich mocy nominalnej co właśnie zadecydowało o tym by nasza firma rozpoczęła działania w II etapie konkursu .

Trzymamy kciuki za nasz zespół w dalszym etapie prac.

Więcej informacji pod adresem.