POSTÓJ REMONTOWY INSTALACJI GRUPY LOTOS SA PR 2017

Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. wygrały przetarg na pracę remontową na zlecenie Grupy Lotos. Nasza firma została obdarzona po raz kolejny ogromnym zaufaniem i zostało jej powierzone to bardzo odpowiedzialne przedsięwzięcie jakim jest postój remontowy instalacji i urządzeń w rafinerii, który odbywa się co kilka lat.  Tegoroczny Postój Remontowy PR 2017 rozpoczyna się 03.03.2017. i trwać będzie do 15.04.2017r.  Określany jest jako „historycznie największy postój remontowy” rafinerii w Gdańsku.  Prace przygotowawcze do postoju remontowego rozpoczęły się około 1,5 roku temu, a głównym jego celem jest zapewnienie instalacjom i urządzeniom, bezpiecznego funkcjonowania oraz wzrost efektywności ich wykorzystania w całym cyklu przerobu ropy naftowej. O ważności i jakości przeprowadzanych prac remontowych i modernizacyjnych instalacji, świadczy fakt, że następny Postój remontowy planowany jest za pięć lat, co oznacza, że do tego czasu wszystkie aparaty i urządzenia, w tym również systemy zasilania elektrycznego i AKP i A muszą pracować praktycznie bezawaryjnie. Szacuje się, że podczas PR 2017, poza załogą rafinerii, pracować będzie ok. 3 tyś.  pracowników ze specjalistycznych firm zewnętrznych / równolegle przy realizacji programu EFRA zatrudnionych będzie ok. 2,5 tysiąca osób. Zakres remontu PR 2017 obejmuje remont : 56 instalacji, 1100 szt. aparatów takich jak: wymienniki ciepła, kolumny, reaktory zbiorniki, piece technologiczne, chłodnice powietrzne i inne aparaty, oraz 1400 rurociągów, 1500 sztuk armatury w tym zaworów regulacyjnych i 2000szt. elementów automatyki.  Dodatkowo remontom i przeglądom zostaną poddane urządzenia i sieci zasilania elektroenergetycznego, systemy zabezpieczeń i układy AKP i A.